Poradenstvo boľavej duše

Objavovanie samého seba vedie k lepšiemu uchopeniu vlastného života.

Ja som – znamená uvedomenie svojho najhlbšieho JA.  

JA, ktoré prichádza na svet je, iba JA.  Nie mama, nie otec, nie spoločnosť….Iba čisté JA.

Zabudli ste sami seba milovať a rozhodli ste sa, že potrebujete k tomu niekoho ďalšieho. Nie je nikto ďalší. Ste VY. Precíťte teraz svoju jedinečnosť. Objavte svoj vnútorný vesmír a pochopíte, že nikoho ďalšieho nie je potreba ak nájdete svoje JA. Svoju samojedinečnosť.

Ako môžete chcieť aby vás niekto miloval, ak to nedokážete ani Vy sám?

Nie ste si istý svojou vlastnou láskou. Nie ste si istý ani svojou hodnotou. Nedokážete uveriť, Vás niekto môže skutočne milovať, pretože nevidíte u seba nič, čo by si tú lásku zaslúžilo. Neexistuje žiadny spôsob, ako si byť istý druhým človekom. Najprv si buďte istý sami sebou.

Introspekcia je skúmanie Vašich rozhodovaní a správania sa. Vďaka introspekcii sa stanete vedomejšími. Ak budete pravidelne precvičovať introspekciu získate nadhľad nad rôznymi situáciami a prirodzeným spôsobom začnete meniť svoju osobnosť.

O mne

Tatiana Zaťková

Snažím sa ľuďom ukázať ako môžu spoznať samého seba a ako vnútorne a duchovne rásť. Učím ich, ako sa vyrovnať so svojimi problémami a zároveň pochopiť prečo nastali.

Naučiť ich dôverovať samému sebe, svojim kvalitám, svojej sebaúcte. Osvojiť si metódy liečenia duše a zároveň tela. Objaviť svojho vnútorného majstra.

 

Toto je môj cieľ.


Tatiana Zaťková

Tatiana Zaťková - Poradenstvo boľavej duše

Témy

Aby sme objavili pravdu, musíme sa zbaviť všetkých naučených myšlienok a opäť si zostaviť celý systém poznania

Meditácia je zameranie pozornosti na určitú  ideu alebo koncept. Skúmanie tohoto konceptu  znamená, že môžete pravidelne meditovať bez toho, aby ste si to uvedomovali.

Ľudia majú častokrát pocit, že musia poradiť a pritom si neuvedomujú, že niekedy najviac pomôžu tým, keď budú  iba počúvať.

Hnev je emócia, ktorá vychádza zo strachu a tiež to znamená, že ste sa stotožnili s danou situáciou, alebo okolnosťou.

V tomto blogu vám predstavím 5 spôsobov, ako si môžete zlepšiť svoje mentálne zdravie.

Koncentrácia je zameranie našej pozornosti na určitú vec

Terapia je spôsob, ako pomôcť ľuďom s emocionálnymi ťažkosťami.  

Regresná terapia   sa zameriava na vyriešenie  minulých udalostí, ktoré narúšajú súčasný duševný stav jednotlivca.

Sebadôvera je kľúčovým prvkom zdravého a šťastného života. Je to pocit hlbokého vnútorného uvedomenia si svojich kvalít a prijatie seba samého.

Čo znamená ak poviem JA SOM? Položil si niekto z vás už túto otázku? A našli ste na ňu odpoveď? 

Introspekcia je skúmanie Vašich rozhodovaní a správania sa

Modlitba je rozhovor. Je ako láska. Niekedy je a niekedy nie je. Modlitba nie je „musí“, ale „môže“.

Určite sa to stalo každému že hľadal radu ohľadom závažnej situácie ktorá sa ho bytostne dotýkala. Tak sa stalo aj mne a v tomto stave som navštívil Tatianu a neľutujem, pretože mi s pokojom pomohla pozrieť sa na zložitosť s nadhľadom. Ak by som to mal prepočítať na peniaze tak mi Tánička ako sa ukázalo, ušetrila veľa peňazí plus nervy. Ďakujem
Jozef