Čo je modlitba?

Mnoho ľudí sa ma pýtalo, čo si majú predstaviť pod pojmom modlitba.
Modlitba je rozhovor.
Ak sa chcete modliť, modlite sa spontánne. Neopakujte rituály, to Vám nič neprinesie a vlastne zbytočne strácate čas.
Ak sa budete naučene modliť, pretože je to tak správne, pretože to niekto povedal, pretože mate pocit, že duchovne rastiete atď… každý deň rovnakým spôsobom, nikdy nepochopíte čo je to modlitba.

Modlitba nie je „musí“, ale „môže“.

Ak budete vnímavý, uvidíte, že to príde ako vánok. A niekedy to nepríde. Ale nie je vo vašej moci modlitbu znásilniť. Znásilnená modlitba nie je modlitba.

Modlitba je ako láska. Niekedy je a niekedy nie je.

 Môžete predstierať, že ste zamilovaný a pri tom v hĺbke duše viete, že nie ste. A keď si na tento stav zvyknete, postupne zabudnete, čo je láska. Zvyknete si na predstieranie, na faloš.

Príklad: 

Ak je bezvetrie, stromy sú nehybné. Veď čo môžu robiť? Čakajú kým zaveje vietor, potom budú tancovať. Nemajú rituál. 

Nehovoria: „teraz je ráno a to je čas k tancovaniu, kde je vietor?“ a vietor neprichádza: „ok pokúsime sa o to sami, nejaká to pozícia, rituál a ono to pôjde“. NIE. STROMY ČAKAJÚ. Až keď zaveje vietor, dajú sa do tanca. 

A s modlitbou je to to isté, zavanie, príde.

Niekedy sedíte na posteli a zrazu je to tu – celá miestnosť je plná nejakej neznámej prítomnosti. A vy s tým nemôžete nič urobiť. Je to proste tu. Môžete mať radosť, môžete sa tým baviť…. 

Načo opakovať niečo po iných?? Načo sa drviť kresťanské, hinduistické a iné modlitby?
Modlitba jednoducho vzniká sama. Môžete sa modliť bez jediného slova a niekedy naopak máte chuť sa s Bohom baviť. A niekedy by ste ho najradšej niekam poslali..
Človek má zlosť, ale čo sa dá robiť? Ale nech je vaša modlitba úprimná a zo srdca.
Ak máte zlosť – ponúknite zlosť, ak cítite lásku – ponúknite lásku. Ale ponúkajte iba to, čo naozaj cítite. Čo ide z vás. 

Existenciu nepodvediete 😉

Autor: Tatiana Zaťková

stres