Poradenstvo boľavej duše - Tatiana Zaťková

O mne

Kto som?

Som kouč.

Som sprievodca.

Som navigátor.

Pomáham klientom spoznávať vlastnú osobnosť a nájsť ich  skutočnú hodnotu. Počas konzultácie nahliadnem do života klienta a poukazujem na možné  traumy a zranenia, ktoré pochádzajú  z jeho minulosti, alebo prítomnosti. Tieto traumatické zážitky   zabraňujú klientom v úspechu a dosahovaní výsledkov.  Tým že poukážem na tieto zranenia,  učím klienta pomocou rôznych techník pochopiť, spracovať  a následne tieto bloky  odstrániť.

Ľudia na základe menejcennosti alebo nízkeho sebavedomia majú veľký problém s komunikáciou. Podriaďujú sa a slúžia ostatným, lebo niekde vo vnútri seba veria tomu, že tým, že pomôžu ostatným, konečne budú ocenení a následne nájdu vlastnú hodnotu a   sebalásku. Popierajú samých seba. 

Poniektorí  sa celý život  snažia v prenesenom výraze „otvoriť ostatným dvere“ a následne sú sklamaní  a nahnevaní na tých ľudí, že im nepoďakujú.. Výsledkom toho je potom frustrácia, odcudzenie, separovanie a nakoniec samota.

Komunikácia ako taká je veľmi, veľmi dôležitá. 

Všetci ľudia majú tajomstvá  a to je v poriadku. Nie je ale v poriadku ak majú potom kvôli tomu pocit viny, ktorý im sťažuje život. Potom hľadajú rôzne úniky, ktoré im síce načas pomôžu, ale podobné situácie sa na základe nespracovaným  okolnostiam  opäť objavia.. Pokiaľ nepochopia príčinu a dôvody ktoré ich nútia správať sa nejakým spôsobom, potom sa budú neustále točiť v  kolotoči  svojich problémov a budú mať problém dosiahnuť úspech.

Preto sa snažím klientov učiť komunikovať nielen samých so sebou, aby našli cestu sami k sebe a boli k sebe úprimný, ale i s ostatnými. Vykonávam aj párové poradenstvo. Ľudia sa  väčšinou zameriavajú na to, čo ich rozdeľuje. Mojou úlohou je nestranne a odosobnene klientom poradiť a  naviesť ich na tú cestu, ktorá je pre nich správna.

Používam metódy koučingu, techniky introspekcie, vedených meditácii, regresnej terapie.

Tieto techniky pomáhajú k uvedomeniu, osobnostnému rastu ale tiež k odstráneniu rôznych
psychosomatických chorôb. 

autorka: Tatiana Zaťková

Mám záujem o viac informácií

Referencie

Úžasná žena. Vedomá sprievodkyňa duše.​
Lýdia
Ďakujem za rady a pomoc, ktoré mi menia postupme život k lepšiemu.
Martin Krištof
Veľmi pekne ďakujem za Vašu pomoc a rady, veľmi mi ti pomohlo posunúť sa v mojom živote ďalej 🙏🏻
Barbara Otashiva