Služby

Regresná terapia

Cieľom regresnej terapie je izolovanie príčin negatívnych emócií a určiť ich príčinu s cieľom lepšieho riešenia.

Párové poradenstvo

Ľudia sa väčšinou zameriavajú na to, čo ich rozdeľuje. Mojou úlohou je nestranne a odosobnene klientom poradiť , uvidieť situácie s nadhľadom a naučiť sa spoločne komunikovať.

Riadené meditácie

Riadená meditácia je vedená meditácia  koučom osobne, alebo prostredníctvom zvuku či videa. ...  Pokiaľ máte problémy s koncentráciou, alebo máte pocit, že nedokážete  meditovať, potom je pre Vás riadená meditácia tá pravá

Intuitívne poradenstvo

Riešenie zložitých životných situácií, odstraňovanie vnútorných bariér, posilňovanie svojho potenciálu, práca na osobnom a kariérnom raste

Mám záujem o viac informácií​

Referencie​

Úžasná žena. Vedomá sprievodkyňa duše.​​
Lýdia
Ďakujem za rady a pomoc, ktoré mi menia postupme život k lepšiemu.
Martin Krištof
Veľmi pekne ďakujem za Vašu pomoc a rady, veľmi mi ti pomohlo posunúť sa v mojom živote ďalej 🙏🏻
Barbara Otashiva